Profil naší realitní kanceláře

Od vzniku společnosti poskytujeme našim klientům kvalitní služby založené zejména na osobním přístupu k zákazníkům, nenahraditelných zkušenostech z oboru. Úspěšně hledáme individuální řešení u složitějších nebo méně obvyklých obchodních případů. Nemenší důraz přitom klademe na efektivní propagaci a na pečlivou a fundovanou práci právního oddělení.

Společnost si za výsledky své práce zaslouženě získává důvěru a přízeň klientů. Chcete-li být v obchodu s nemovitostmi úspěšní, neváhejte a kontaktujte nás. Uspokojíme veškeré Vaše potřeby a poskytneme řešení se zárukami.

RK provozována jako živnost – „Oborná Květoslava“ , IČ: 68644191, místem podnikání Koláčkovo nám.727, Slavkov u Brna, 684 01 .

RK s individuálním přístupem ke každému klientovi.
RK je založena na filozofii věnovat se každému klientovi osobně a získávat klienty nejen z běžné inzerce, ale především snažit se svým přístupem a úrovní poskytovaných služeb o návrat klientů spokojených se službami a doporučení RK i dalším klientům Cílem RK je poskytnout kompletní informace o převáděných nemovitostech tak, aby se zájemce o převod nemovitostí mohl vždy správně rozhodnout – klientům jsou poskytovány informace o nemovitostech pouze pravdivé, byť jsou někdy negativní
(např. u starších staveb).

Popis naší činnosti

Realitní makléř je s klienty od počáteční fáze převodu – pro zájemce o převod domlouvá prohlídku nemovitostí, účastní se prohlídky, předává jim veškerou dokumentaci v listinné podobě, popř. data na CD.

Při ukázce nezastavěných pozemků-předává zájemcům výpis z katastrální mapy se zákresem předmětných pozemků.

Pokud se jedná o výstavbu nových RD–realitní makléř používá notebook, kde zájemcům předvádí vizualizaci získanou od developera a rovněž jim překládá projektovou dokumentaci včetně standartizace a řeší s nimi případné změny.

Vždy záleží na dohodě s developerem, jak si spolupráci s RK představuje – zda se např. jednání se zájemci odehrávají v kanceláři RK či přímo v sídle developera.

Po rezervaci nemovitosti zájemcem – realitní makléř ihned vybírá v hotovosti rezervační zálohu, popř. hlídá její neprodlenou úhradu převodem z účtu.

Realitní makléř řeší se zájemci o převod otázky financování získání nemovitosti – způsob platby, splátky, úschovu finančních prostředků, možnosti hypotéčního úvěru (včetně spolupráce s hypotečními ústavy při rychlém a bezproblémovém vyřízení hypotéčního úvěru).

V případě potřeby realitní makléř operativně zajistí schůzku s advokátem k řešení detailů převodu.

Realitní makléř je po celou dobu výstavby nemovitosti s klienty ve styku až do kolaudace a předání stavby, včetně vypracování předávacího protokolu, stejný kontakt udržuje realitní makléř také s developerem – veškeré záležitosti jsou s klienty řešeny přes RK.

Realitní makléř rovněž řeší případné problémy i při vkladovém řízení na přísl. Katastrálním úřadě.

Používané prostředky reklamy:

 

RK využívá internetový server S-reality (z důvodu jeho kvality a největší návštěvnosti)
Tištěná inzerce v časopise GrandPrinc reality – na jeden rok dopředu závazně objednána polovina strany (podle potřeby lze zvětšit na celou stranu) spolu s vyobrazením několika snímků nemovitostí na různých stranách časopisu.

RK dle potřeby zajišťuje i výrobu barevných bilboardů z PVC – instalovány na stojany na pozemky nebo na již stojící stavby, obsahují stručnou nabídku s vizualizací domů. Inzercí lze např. zajistit i jen průzkum trhu, jaký bude o výstavbu konkrétních nemovitostí zájem.
RK klade velký důraz na reklamu, dle jejích zkušeností, pokud je dobře zpracována, je velice účinná .Pokud klient zahlédne nemovitost v časopise, na internetu, na bilboardech a pokud je vizualizace nemovitosti dobře provedena, je možné, že o nemovitosti začne uvažovat, i když např. svou bytovou situaci nechtěl řešit tímto způsobem, navíc inzerování nemovitostí jednou RK (tzv. exkluzivita) působí na klienty.

Provize RK

Výše popsané kvalifikované realitní služby spolu s rozsáhlou a nákladnou reklamní činností ospravedlňuje provizi RK, která se pohybuje v rozmezí 3 až 5 %.

Nárok na provizi sjednán ve Zprostředkovatelské smlouvě uzavírané mezi RK a klientem, která obsahuje mj. podrobnou specifikaci práv a povinností obou smluvních stran.
Smlouva je uzavírána většinou jako exkluzivní s dobou platnosti min. na 6 měsíců, u prodeje výstavby rodinných domů na 1 – 2 roky (od vydání stavebního povolení).